અખિલ ભારતીય પ્રતિનિધિ સભા, કર્ણાવતી, ગુજરાત

#RSSABPS2022 દર વર્ષે યોજાતી અખિલ ભારતીય પ્રતિનિધિ સભાની બેઠક આ વર્ષે ગુજરાતના કર્ણાવતીમાં શુક્રવાર, 11 માર્ચથી રવિવાર  13 માર્ચ દરમિયાન યોજાવા જઈ રહી છે. પરિસરમાં રંગોળીના  થોડાક ચિત્રો …..

Periodicals